Prekių katalogas

Privatumo politika

 • MB “Stalo studija” (toliau - Pardavėjas) gerbdama Jūsų privatumą ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, siekdama išlaikyti konfidecialumą ir kokybišką bendravimą taiko griežtus saugumo reikalavimus. Jūsų duomenų pateikimas, reikalingas siekiant sklandaus, greito ir kokybiško aptarnavimo.

   

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Ši privatumo politika apie asmens duomenų tvarkymą ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis taikoma visiems registruotiems internetinės parduotuvės www.evaday.lt (toliau – Parduotuvė) klientams ir potencialiems pirkėjams (toliau – Klientas), kurie apsilanko mūsų svetainėje.

  1.2. Atsižvelgiant į Kliento asmens duomenų tvarkymą Parduotuvėje, šiame pranešime Klientui toliau pateikiama informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą bei užtikrinamą, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos bei Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu.

  1.3. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis.

   

  2. Asmens duomenų tvarkymas
  2.1. Sukurdami mūsų svetainėje www.evaday.lt asmeninę paskyra ir patvirtinę, kad susipažinote su Privatumo politika, Taisyklėmis Jūs suteikiate teisę tvarkyti asmens duomenis.

  2.2. Pardavėjas tvarko šių kategorijų asmens duomenis šiais tikslais:

  2.2.1. Kliento registracija ir identifikacija Parduotuvėje: vardas, pavardė, telefonos numeris, el. paštas ir slaptažodis, taip pat Kliento identifikavimo ir profilio duomenys, gauti iš trečiųjų šalių (pvz., iš „Facebook, Inc.“, „Google LLC“ ir panašių asmenų), atsižvelgiant į Kliento pasirinkimą;

  2.2.2. perkant ir pristatant Parduotuvėje užsisakytas prekes: gyvenamosios vietos ir (arba) buveinės adresas, kontaktinė informacija, vardas ir pavardė, informacija apie mokėjimo būdus, mokėjimo už prekes parinktis ir panaši finansinė informacija;

  2.2.3. Kliento užsakymo tvarkymo tikslais: sąskaitų išrašymas, užsakymų istorija, mokėjimų informacija, pristatymo informacija, kiti sutartiniai įsipareigojimai.

  2.3. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  2.3.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

  2.3.2. asmens duomenys renkami apibrėžtais, bei teisėtais tikslais;

  2.3.3. asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;

  2.3.4. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei tai leidžia daryti LR teisės aktų reikalavimai;

  2.3.5. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

   

   3. Asmens duomenų apsaugos teisės

  3.1. Klientas turi teisę prašyti Pardavėjo suteikti prieigą prie jo asmens duomenų, jei duomenys netikslūs – juos pataisyti, atnaujinti, arba, jeigu nėra pagrindo tvarkyti šiuos duomenis – reikalauti juos pašalinti.

  3.2. Klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jo sutikimas. Norėdamas atšaukti savo sutikimą, Klientas gali kreiptis į Pardavėją kontaktine informacija, kuri pateikta Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“. Dėl sutikimo atšaukimo, įskaitant sutikimą naudoti slapukus, Pardavėjas turi teisę apriboti savo paslaugų funkcionalumą ir apimtį, bei negalės Klientui teikti atitinkamų paslaugų, jei dėl sutikimo atšaukimo Pardavėjas neturi asmens duomenų, kurie yra būtini paslaugoms teikti ir (arba) atitinkamoms funkcijoms užtikrinti.

  3.3. Jeigu Klientas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, jis taip pat turi teisę teikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

   

  4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  4.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims jei tai būtina pagal taikytinus įstatymus ir reglamentus.

  4.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  4.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tokiems Valdytojams, kurie susiję su internetinėje parduotuvėje pateiktais užsakymais, pvz. kurjeriams, kitiems pašto ir pristatymo paslaugų teikėjams, finansinių paslaugų tiekėjams.

   

  5. Registracijos pateikimo taisyklės

  5.1. Klientas registracijos formoje turite pateikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją, siekiant greito, kokybiško aptarnavimo. Jeigu registracijos formoje Klientas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve.

   

  6. Asmens duomenų tvarkymas ir slapukai

  6.1. Slapukas tai nedidelė rinkmena, kuriai kompiuterio standžiajame diske išsaugoti būtina gauti sutikimą. Slapukai neleidžia interneto svetainei įsiminti jokios asmeninės Kliento informacijos (tokios kaip vardas ar adresas), kurį Klientas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios svetainės funkcijos. Jį naudojant svetainėje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

  6.2. Slapukų informacijos duomenis Pardavėjas naudoja tik statistinės analizės tikslais: svetainės lankomumo statistikai, tobulinimui, bei Kliento poreikiams patenkinti. Panaudota informacija pašalinama iš sistemos.

  6.3. Slapukas jokiais būdais nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Kliento kompiuterio. Klientas turi galimybę priimti arba atmesti slapukus. Dauguma skaitymo naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau paprastai slapukus galima atmesti keičiant naršyklės nustatymus.

  6.4. www.evaday.lt svetainėje ir Parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei Klientas naudoja šias nuorodas, Pardavėjas kitų svetainių nekontroliuoja ir neatsako už jų veikimo sąlygas. Dėl šios priežasties Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už jokios informacijos, kurią Klientas pateikia lankydamasis tokiose svetainėse, saugumą ir privatumą. Klientas pats atsakingas, kaip įdėmiai peržiūri atitinkamos svetainės konfidencialumo ir privatumo taisykles.

   

  7. Rinkodaros pranešimai

  7.1. Klientui leidus, el. paštu, SMS žinutėmis atsiųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas, galėtumėte susipažinti su mūsų produktais, juos rasti ir įsigyti.

  7.2. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, bet kuriame elektroniniame laiške paspaudęs prenumeratos atšaukimo nuorodą ar pateikęs prašymą kontaktiniu elektroniniu paštu info@evaday.lt.

   

  8. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

  8.1. Privatumo politika įsigaliojusi nuo 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Pardavėjo veiklos pokyčius, apie tai informuojant interneto svetainėje.

  8.2. Tolimesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 • Naujienlaiškio prenumerata